پایان نامه رشته علوم سیاسی درباره جنگ، امنیت، اجتماعی، جمع­آوری، جنگ،

را شامل شد(لرنی، 1383: 20).اصطلاح امنیت اجتماعی را اولین بار، باري بوزان[9]در کتاب «مردم، دولت­ها و هراس» در سال 1991 به کار برد(روی، 1383: 692). امنیت اجتماعی به مفهوم فني كلمه در سال 1993، توسط ال ويور[10] و لميتر[11] تحت عنوان مكتب كپنهاگ مطرح شد.

واژگان امنیت جامعگی[12]، امنیت اجتماعی­شده[13] و امنیت اجتماعی بر امنیت جامعه دلالت دارد(ربانی خوراسگانی و قاسمی، 1386: 2).برخی امنیت اجتماعی را یکی از ابعاد امنیت ملی[14] و در کنار ابعاد زیست­محیطی و اقتصادی آن قلمداد نموده­اند.

برخی آن را هم­سنگ امنیت ملی دانسته­اند. از منظر دیگر، امنیت اجتماعی عبارت از تأمین شرایط و امکاناتی است که اقشار مختلف مردم به موجب آن، فعالیت­های اجتماعی خود را در محیط آرام انجام دهند (MC Sweeney, 1999: 4).

بعضی امنیت اجتماعی را حفظ جان، مال، ناموس، آبرو و تأمین آرامش روانی‌ مردم تلقی می‌کنند. برداشت برخی‌ از این واژه، حفظ پایه‌های قدرت و اقتدار حاکمان و دولت­مردان است.

در حالی که عده دیگر امنیت رادر گسترش مشارکت‌ مردم وبروز نهادهای مدنی جستجو می‌کنند.از این­رو،برخی با اشاره به دگرگونی معنایی امنیت،از انقلاب در مفهوم‌ امنیت اجتماعی سخن می­گویند(نویدنیا،  1385: 132).

به­اختصار، امنيت اجتماعي، مصونيت شهروندان جامعه از مزاحمت، ترس، تهديد، اضطراب و وضعيتي است كه در آن ارزش­هاي حياتي جامعه تهديد ­شود.

1 -9- متغیرهای پژوهش :

 

 این پژوهش دو متغیردارد:

 متغير مستقل: جنگ نرم

متغير وابسته: امنيت اجتماعی ايران در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از سال 1384 تا 1392

فضای مجازی هم به عنوان متغیر میانجی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1-10- روش و مراحل انجام کار تحقیق:

با توجه به توصيفي وتبیینی بودن موضوع، هدف انجام یک تحقیق نظری است که روش جمع­آوری داده­ها در این تحقیق، عمدتاً کتابخانه­ای یعنی استفاده از منابع مکتوب شامل کتب، مقالات و سایر اسناد و مدارک موجود از جمله سایت­های اینترنتی است.

روش تجزیه و تحلیل داده­ها، توصیفی، تحليلي خواهد بود.محقق پس از جمع­آوری مفاهيم مربوط به جنگ نرم و تأثيرات آن بر حوزه امنيت اجتماعی و مؤلفه­ها و شاخصه­هاي اين جنگ، به بررسي تأثير جنگ نرم بر امنيت اجتماعی ايران در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از سال 1384 تا 1392 مي­پردازد.

لذا در این زمینه محقق با مراجعه به کتابخانه­ها و مطالعه کتب، اسناد و مقاله­های فارسی و انگلیسی به جمع­آوری داده ها در این زمینه می­پردازد .

در مرحله بعد با تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع­آوری شده، سؤال اصلی را تبیین می­نماید. بر این اساس می­توان مراحل کار را به ترتیب زیر دسته­بندی کرد:

الف: مراجعه به کتابخانه­ها و سایت­های اینترنتی برای جمع­آوری اطلاعات و مطالعه اسناد

ب: تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع­آوری شده

ج: طبقه­بندی اطلاعات

د: تبیین سؤال اصلی با استفاده از اطلاعات جمع­آوری شده

ه: به رشته تحریر در آوردن نتایج ،رویکرد پژوهش نیز جامعه شناسی تاریخی و سیاسی و اجتماعی است.

 

 

 

 

1-11- سازماندهی پژوهش:

 

این پایان نامه در پنج  فصل تنظیم گردیده است:

فصل نخست :کلیات طرح پژوهش است که شامل طرح مسأله تحقيق، روش پژوهش، سؤال و فرضيه­هاي تحقيق وچارچوب نظری و الگوی تحلیل است.

فصل دوم : به مبانی نظری جنگ نرم می­پردازد که در آن ابتدا به واژه شناسی جنگ نرم یا تعریف مفاهیم مربوطه پرداخته می شود و سپس دیدگاه های نظری مختلف پیرامون نقش جنگ نرم مورد بررسی قرار می گیرد.

فصل سوم: تحت عنوان امنیت ،وامنیت اجتماعی است که در آن ابتدا به واژه شناسی امنیت اجتماعی یا تعریف مفاهیم مربوطه پرداخته می شود و سپس دیدگاه های نظری مختلف پیرامون نقش امنیت اجتمائی مورد بررسی قرارمی گیرد.

فصل چهارم : به بررسی ابزارهای جنگ نرم به ویژه فضای مجازی (رسانه، اینترنت، ماهواره، شبکه های اجتماعی) به طور مفصل پرداخته می شود.

فصل پنجم : در این فصل به مطالعه تاثیرجنگ نرم بر امنیت اجتماعی ایران در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد یعنی از سال 1384 تا 1392 می­پردازد.

قسمت آخر نتيجه گيری و ارائه راهکار است .

 

 

 

 

 

 

فصل دوم:

 

جنگ نرم

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

جنگ نرم در مقابل جنگ سخت در عرصه بین­الملل مطرح است. استفاده از قدرت نظامي و اقتصادي، اغلب ديگران را وادار مي‌كند تا موضع خود را تغيير دهند. قدرت سخت با استفاده از ابزار تشويق (هويج) يا تهديد (چماق) بر کشور هدف تأثیرگذار است. اما گاهي می­توان بدون استفاده از زور و یا ابزارهای تشویق و یا تهدیدویا هویج وچماق به نتایج دلخواه دست یافت که از آن در عرصه سیاست بین­الملل  به چهره دوم قدرت ياد مي‌شود. در این روش سعی ­می­شود که با استفاده از قدرت نرم ارزش هاوالگوهای مورد نظر را برکشور هدف غالب کرد و با استفاده از اقناع و قدرت جذب نیت خود را به کشور هدف منتقل و طوری حرکت کرد که بازیگران مورد نظر مطابق با میل و خواسته ما قدم بردارند و دیگران را وادار به خواستن نتایجی نمود که شما می­خواهید وبه دنبال آن هستید؛ لذا در دستور کار قراردادن و جذب دیگران مهم است به طوری که در آن نیازی به استفاده از زور و تهدید نباشد.توضیحات بالا بن مایه مفهوم جنگ نرم را بیان می کند. در این فصل به طور مبسوط به تاریخچه شکل گیری، تعاریف،اهداف، بازیگران، نظریه­پردازان، ابعاد و ویژگی­های جنگ نرم خواهیم پرداخت.

2-1)جنگ و انواع جنگ:

درباره جنگ نیز، همانند سایر مفاهیم، تعریفهاى مختلفى بیان شده است که هر یک بیانگر نگرش خاصى، به جنگ است. به عنوان مثال، «هدلى بال» جنگ را خشونتى سازمان یافته مى‏داند که دو یا چند کشور علیه همدیگر انجام مى‏دهند. این تعریف، جنگهاى داخلى را در برنمى‏گیرد.«کلاو زوتیس» معتقد است جنگ، به کارگیرى حد اعلاى خشونت در راه خدمت به دولت یا کشور است. البته همه جنگها در راه خدمت به دولت و کشور صورت نمى‏گیرد. در مجموع، به نظر مى‏رسد تعریفى که کوئینى از جنگ ارائه مى‏دهد، جامع تر از تعریف هاى بالا باشد. وى مى‏گوید: جنگ هنر سازمان دادن و به کارگرفتن نیروهاى مسلّح براى انجام مقصود است (نخجوان، 1317: 35-19).

جنگ به منزلۀ بخشي از طبيعت بشر شناخته مي شود كه در تاريخي به قدمت تاريخ خود بشر، فراز و نشيب‌ها داشته و با رويكردهايي مختلف تقسيم شده است. شناخته ترين نوع آن تقسيم بندي، بر اساس شدت جنگ است که آن را به منازعات كم شدت، شديد و تمام عيار، صورت‌بندي مي‌کند. در نوع دوم، جنگ را از نظر به‌كارگيري سلاح به طيف‌هاي جنگ گرم و سرد تفكيك مي‌كنند. همچنين جنگ از حيث علني يا مخفي بودن منازعه، به جنگ آشكار، نيمه پنهان و پنهان تقسيم شده است. نوع ديگر دسته بندي از حيث موضوع جنگ است که به سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي دسته بندي شده است. بسیاری از تحلیل­گران بر این باورند که تسلیحات موجب جنگ نمی­شود بلکه بیشتر نشانه و نتیجه بدگمانی، دشمنی و منازعه میان جوامع هستند. «فردیک شومان»[15] با یادآوری این اعتقاد قدیمی صلح دوستان که تسلیحات به جنگ منجر می­شود و خلع سلاح به صلح می­نویسد: در واقع، عکس این حکم صحیح­تر است: ماشین­های جنگی تنها هنگامی مختصر می­شوند که صلح محتمل به نظر می­رسد، انتظار منازعه به رقابت تسلیحاتی می­انجامد و تسلیحات نیز در اثر جنگ افزایش می­یابند ( Schuman ,1953, p: 230).

«هانس جی.مورگنتا»این حکم موجز را به دست می­دهد انسان­ها به دلیل در اختیار داشتن سلاح باهم نمی­جنگند؛برعکس، بدان دلیل سلاح در اختیار دارند که آن را برای جنگیدن ضروری می­دانند(Morgenthau,1967, p: 239 .(

برخی دیگر بر این اعتقاد هستند که رشد مستمر بودجه­های دفاعی و زرادخانه­های تسلیحاتی غالباً بیشتر، محصول فشارهای سیاسی یا اقتصادی داخلی هستند تا نتیجه الزام­های واقعی امنیت نظامی مؤثر (دوئرتی و فالتزگراف،1384: 533).

نظریه­پرداز دیگری نیز می­گوید: از جنگ افزارها می­توان اساساً برای چهار هدف استفاده کرد: بازداشتن دشمن از توسل به جنگ، دفاع از خود در صورت عدم توفیق بازدارندگی، دست زدن به جنگ­های تجاوزکارانه، یا مبادرت به ارعاب سیاسی. بدین­ترتیب، سلاح­ها به عنوان اسباب منازعه، ابزارهایی خنثی هستند که می­توانند به وسیله مهاجم و یا مدافع مورد استفاده قرار گیرند (Howard,1983:67 ).

«وگتیوس»[16]استراتژیست رم باستان، نوشته است اگر خواهان صلحید مهیای جنگ گردید در قرون معاصر تعدادی از نظریه­پردازان اندیشه­های دیگری در باب رقابت تسلیحاتی و نقش آن در جنگ و صلح داشته­اند.

بايد دانست كه به رغم اهميت موضوع و تحقيقات گسترده و پردامنه در مورد جنگ، تعريف واحد و قابل قبول دانشمندان علوم اجتماعي ، درباره­ي آن ارائه نشده است. هر يك از محققان، با تكيه بر جنبه­ي خاصي از پديده­ي جنگ، تعريفي از آن ارائه مي­دهند؛ تنها يك اجماع نظر را مي­توان ملاحظه كرد و آن اينكه جنگ در زمره­ي منازعه­ي خشونت آميز جمعي  است. از اين رو، تعريف منازعه، مقدم بر ارائه تعريف جنگ مي­باشد .«واژه­ي منازعه»[17] معمولاً به وضعيتي اشاره دارد كه در آن گروه انساني معيني (خواه قبيله­اي، زباني، فرهنگي، مذهبي، اقتصادي ،اجتماعي، سياسي، و يا غير آن)باگروه­هاي انساني معين ديگري به دليل ناسازگاري واقعي اهدافشان،تعارضي آگاهانه داشته باشند(دوئرتي وفالتزگراف،1384: 296). منازعه­ي خشونت آميز دسته جمعي، در برگيرنده­ي وضعيتي است كه براي حل تعارض موجود بين دو گروه انساني، از شيوه­ي توسل به زور و خشونت استفاده مي­شود. جنگ،‌ زير مجموعه­ي چنين وضعيتي است كه در طول تاريخ، به دفعات در روابط بين سرزمين­ها و اجتماعات انساني مشاهده شده است. با شناخت اجمالي منازعه، مي­توان به تعريف­هاي مختلف دانشمندان از جنگ پرداخت. «فون بوگرسلافسكي»[18] در تعريف جنگ مي­گويد: « منازعه­ي گروه مشخصي از انسان­ها،‌ قبايل، ملتها، مردم يا دولت عليه يك گروه مشابه يا متجانس ديگر». «لاگورژت»[19]اين تعريف را ارائه مي­دهد:« جنگ ، مبارزه­ي خشني است كه بين دو يا چند گروه هم­نوع در اثر تمايل­ها يا خواسته­هايي كه دارند، ‌صورت مي­گيرد ». به اعتقاد  «كونيسي رايت [20]»، محقق برجسته­ي روابط بين­الملل، تعريف جنگ چنين است: «جنگ مي­تواند نزاع هم­زمان ميان نيروهاي مسلح، احساسات مردمي، تعصبات حقوقي و فرهنگ­هاي ملي تلقي شود» (بوتول،1380: 33).

دسته بندی بعدی، طیف شناسی جنگ از حیث موضوع آن است که به جنگ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی دسته بندی شده است. نوع دیگر، طیف شناسی جنگ، بر مبنای «ابزار و روش تحمیل اراده» است. بر مبنای این شاخص جنگ، شامل جنگ نرم و جنگ سخت است. این نوع تفکیک ابتدا در مورد تفکیک قدرت، به قدرت نرم و سخت از سوی «جوزف نای »انجام شده، و سپس

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی های درج شده در انتهای هر مطلب بخوانید ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت منبع

www.homatez.com

مراجعه نمایید