پایان نامه با موضوع -، جنگ، رسانه‌هاي، تلويزيوني، آمريکا

قلب‌ها و ذهن‌هاي مردم و جايگزين کردن باورها و ارزش‌هاي غربي به جاي باورها و ارزش‌هاي اسلامي از ابزارهاي عديده ای استفاده مي‌کنند. شناخت ابزارها و ادوات طراحان جنگ نرم شرط لازم و ضروري است . بدون شناخت دقيق امکانات و ابزارها و شگرد‌هاي طراحان جنگ نرم، فهم پيچيدگی های آن ممکن نيست. همانگونه که از تعريف جنگ نرم به دست مي‌آيد ماهيت اين جنگ به گونه‌اي است که نمي‌توان ابزارهاي آن را محدود و منحصر به ابزارهاي خاصي دانست. آنچه که مشهود است اولاً، طراحان جنگ نرم براي همة مخاطبان در همة سطوح سني و لايه‌هاي اجتماعي برنامه دارند؛ ثانياً، از همة شگردها و هنرهاي تبليغي مدرن براي اين منظور استفاده مي‌کنند و ثالثاً، همة امکانات و توانمندي‌هاي خود را در اين راستا به کار گرفته‌اند.

4-1) رسانه‌ها:

نقش رسانه‌ها در جنگ نرم تا آنجا است که بعضي جنگ نرم را به جنگ رسانه‌اي تعريف کرده‌اند. به هر حال، يکي از مهم‌ترين ابزارها در جنگ نرم، رسانه‌ها هستند. اگر اندکي در ماهيت و کارکردهاي رسانه‌ها در دنياي جديد تأمل شود دنياي جديد رسانه‌، مکمل سياست و قدرت است و قابل انفکاک از يکديگر نيستند.  در کنار قدرت همواره رسانه‌اي قوي نيز وجود دارد و هر جا سياستي اثرگذار وجود دارد همراه با آن رسانه‌هاي اثرگذاري نيز ديده مي‌شوند. رسانه‌هاي صوتي، تصويري و نوشتاري راهکاری براي تغيير ذهنيت‌ها و باورها و ارزش‌هاي يک ملت هستند. برخي معتقدند امروزه اختيار جهان در دست کساني است که از رسانه‌هاي قوي و تأثيرگذار برخوردارند. در دنياي امروز قدرت بلامنازع رسانه‌اي و تبليغاتي جهان، چهار کشور امريکا، انگليس، فرانسه و آلمان هستند. سرمايه‌گذاران و گردانندگان اصلي رسانه‌هاي بزرگ آمريکا افرادي همچون راکفلر، مروگان، مک‌کورميک، هوارد، ويليام رنداف هستند. دو يهودی معروف به نام‌هاي رابرت مرداک و کوانر دبلاک نه تنها مالکيت صدها روزنامه، مجله، مرکز انتشاراتي و شبکه‌هاي مختلف راديويي و تلويزيوني را بر عهده دارند، در بسياري از مراکز فيلم‌سازي و بنگاه‌هاي چاپ و نشر نيز از جملة سهام‌داران عمده به شمار مي‌آيند. کيث روپرت مُرداک[93]، 21 درصد از سهام خبرگزاري رويترز، 25 درصد از سهام شبکة ماهواره‌اي آمريکا، 15 درصد از سهام هاليود، 20 درصد از سهام بزرگترين چاپخانة جهان، و 18 درصد از سهام شرکت‌هاي فيلم‌سازي و شبکه‌هاي تلويزيوني قرن بيستم آمريکا را در اختيار دارد. اين فرد يکي از چهار امپراطوري رسانه‌اي جهان در مقطع کنوني به شمار مي‌آيد. شبکه‌اي تلويزيوني که مقر آن در هنگ کنگ است راه‌اندازي کرده است که جديدترين فيلم‌ها را که اغلب در زمينه روابط نامشروع جنسي، شيطان‌پرستي و خشونت است، به زبان فارسي پخش مي‌کند.شبکه‌هاي رويترز، اسوشيتدپرس، يونايتدپرس و فرانس پرس بيش از 55 هزار دفتر در سراسر جهان دارند[94] و روزانه بيش از 55 ميليون کلمه به 192 کشور جهان مخابره مي‌کنند و بيش از 85 درصد اطلاعات و اخباري که در دنيا پخش مي‌شود ساخته و پرداخته همين چهار غول خبري است. بيش از دوازده‌هزار روزنامه و مجله در سراسر دنيا از همين چهار غول خبري تغذيه مي‌شوند (واعظی، 1386: 97).بخش برون‌مرزي بي. بي. سي در حال حاضر به ده‌ها زبان دنيا[95] روزانه برنامه پخش مي‌کند. اين شبکه ، از سوي دولت مردان انگليس مديريت مي‌گردد.

رئيس آن از سوي نخست وزير انگليس منصوب مي‌شود. بخش برون مرزي صداي آمريکا نيز در 175 کشور و به 45 زبان دنيا برنامه پخش مي‌کند. در طي دو دهة اخير تعداد شبکه‌هاي راديويي و تلويزيوني و ماهواره‌اي 22 برابر شده است. ايالات متحده امريکا نزديک به 500 ميليارد دلار در زمينة IT سرمايه‌گذاري کرده است. اين بدان معنا است که بستر لازم براي استفاده از رسانه‌هاي جديد‌و فن‌آوري اطلاعات را عليه هر فرد، گروه، يا کشوري فراهم کرده است.از طرفي، ظهور اينترنت، ماهواره‌ها، بنگاه‌هاي بزرگ خبري، روزنامه‌ها، شبکه‌هاي راديويي و تلويزيوني، ايميل، موبايل و ديگر رسانه‌هاي ارتباطي، زمينة ارتباط مستقيم، تأثيرگذار، سريع و تقريباً غير قابل کنترل با عموم مخاطبان را فراهم کرده است. اين ابزار و ادوات، که روز به روز بر تنوع و پيچيدگي آنها افزوده مي‌شود، اين اقتدار را به غربيان،‌به عنوان مبتکران و طراحان آنها، داده‌است که بتوانند افکار عمومي مردم در سراسر دنيا را تحت تأثير خود قرار دهند. به هر حال، رسانه‌ها در زمان کنوني به عنوان ابزاري بسيار مهم در خدمت جنگ نرم هستند. شايد بتوان گفت در حال حاضر يک جنگ رسانه‌اي جهاني عليه جمهوري اسلامي در جريان است. خط مشي کلي و مشترک طراحان جنگ نرم ،عليه جمهوري اسلامي اين است که هيچ نقطة مثبتي از ايران را منعکس نمي‌کنند. تماماً بر محور اخبار منفي از ايران مي‌چرخند حتي اخبار مثبت را با هنرمندي‌هاي فني و حرفه‌اي به گونه‌اي منفي جلوه مي‌دهند. اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ايران، نبود آزادي در ايران، اخبار مربوط به مشکلات اقتصادي، ايجاد شقاق ميان دولت و ملت در رأس خبرهاي منتشره دربارة جمهوري اسلامي قرار دارد.نويسندگان کتاب «ساخت شبکه‌هاي مسلمان ميانه‌رو» در مقدمة کتاب خود از تأسيس و حمايت از رسانه‌هاي داخلي و بومي به جاي استفاده بيشتر از رسانه‌هاي آمريکايي، دفاع کرده و مي‌‌نويسند: «راديو ساوا[96] و شبکة تلويزيوني الحُره[97] به عنوان نمايندگان دولت آمريكا تلقي مي‌گردند، و با وجود هزينه‌هاي زيادشان، در مثبت جلوه دادن برخوردها نسبت به آمريكا ناكام مانده‌اند. ما معتقديم كه هزينه‌هايي كه روي راديو سَوا و شبكه تلويزيوني الحُره مصرف مي‌شود، بهتر است كه در حمايت از خروجي‌هاي رسانه‌هاي محلي و روزنامه‌نگاراني كه به فعاليت‌هاي كثرت‌گرايانه و دموكراتيك وفادار هستند هزينه گردد» (Rabasa, 2007).

1کلید واژگان : جنگ نرم ، امنیت اجتماعی ، امنیت اجتماعی جمهوری اسلامی ایران ، ریاست جمهوری احمدی نژاد

1- Soft War

2- more or less

3-all or none

Bill Mcsweeney 1-

JosephNye- 2

Soft Power 3-

1- Social Security

2- Barry Buzan

3- Ole Waever

4- Lemaiter

Societal Security 5-

 Societed  Security 6-

 National Security- 7

 Frederick L.Schuman -1

 vegetius 2-

3-Conflict

1- Von Bogulslawski

2- lagorgette.

3- Quincy Wright

4- The old colonial(Hard threats Period)

5 -New Colonialism (Semirigid threats Period)

6- Ultra New Colonialism(soft threats Period)

Sun Tzu    1-

Cold War 2-

Joseph Nye, Harold Lasswell, John Collins  3-

– Central Intelligence Agency(cIA) 4

5- Current danger Committee

6- Current Peace Committee

 Melton and et.al 1-

2-George Kenna

1- cyber war

 

media war 2-

 cuItual war 3-

1 social war

2- liddlehart

1 – kenbooth

1- utilization Soft Power

Berger 1-

1- Global Age

1-civilNonobidance

1-cyber War

Alvin Toffler 1-

Communication Networks446 1-

2-Satellite Drivers

Communications Specialists 3-

4-Cyber War

5-Net War

[48]

1-Josephnye

 Softwarsim 2-

Hans J. Morgenthau 3-

 Klaus Kuorr 4-

Ray Cline 5-

1-niklasluhmann

Social Control 2-

Anomy Situation 3-

1- Theorys and postmodernity Theorists

1-Feriedrich Nietzsche

2- Martin Heidegger

  Michel Fouceolt 3-

4-Jan Francors Lyotard

EGO  5-

1- Security

[64] – Cicero

[65] – Lucretius

3- Kaufman

4- Social security welfare

[68] – Common welfare

[69] – Social steering

7- Hugh Mcdonald

8- Patrick Morgan

9- Bill Mcsweeney

[73] – Individual Security

[74] – Socital Security

[75] – Societal Security

[76] – Barry Buzan

[77] – Ole Waever

[78] – Lemaiter

5- Copenhagen School 

6-Identity groups

[81] – National Security

[82] – Public Security

[83] – Prescribed Norms

[84]– Proscribed Norms

[85] – Deviatimist

[86] – Social Deviatim

[87] – Durkhiem

[88] – Anomie

[89] – Social Cohsion

[90] – Eitzen

[91] – Baca zinn

[92] – Norm Lessness

[93]– Keith Rupert Murdoch

[94]– اگر اين تعداد را به 192 (تعداد کشورهاي جهان) تقسيم کنيم؛ ‌به طور ميانگين سهم هر کشوري 286 دفتر.

[95]– هم‌اکنون به صورت روزانه به 38 زبان زندة دنيا برنامه پخش مي‌کند.

[96]– (sawa) راديويي است متعلق به آمريکا که به زبان عربي براي کشورهاي عربي برنامه پخش مي‌کند. براي منطقة خاورميانه و بيشتر به هدف تأثيرگذاري بر جوانان عرب راه‌اندازي شده است. به صورت 24 ساعته و در همة روزهاي هفته برنامه پخش مي‌کند. و از سال 2002 راه‌اندازي شد. مرکز خبري آن در واشنگتن و دبي است. هزينه‌هاي آن از سوي کنگرة آمريکا تأمين مي‌شود. اين راديو در جهان عرب مخاطبان فراواني را به خود جذب کرده است.

[97]– (Al Hurra) از ژانويه 2003 شبکه‌اي تلويزيوني ماهواره‌اي توسط دولت آمريکا به زبان عربي و با نام «الحُرّه»‌براي کشورهاي عرب زبان در خاور ميانه تأسيس شد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی های درج شده در انتهای هر مطلب بخوانید ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت منبع

www.homatez.com

مراجعه نمایید