مقاله رشته علوم سیاسی با موضوع -، شهری، حکمرانی، Stakeholder، informal

انجام داده است که مشخص شده است که شاخص ها و معیار های حکمرانی خوب شهری به افزایش توسعه پایدار و کاهش فقر شهری می انجامد و این مفهوم کلید رسیدن به این شاخص ها در عرصه حکمرانی شهری است.

 

[32] – Sustainability

[33] – Stakeholder Involvement

[34] – Dec inability

[34] – Stakeholder entralisation

[35] – Local Autonomy

[36] – Resource allocation

[37] – Empowerment

[38] – traditional economic

[39] – informal sector operators

[40] – Civic Engagement and Citizenship

[41]-Enablement

[42] -The Global Campaign for Good Urban Governance

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی های درج شده در انتهای هر مطلب بخوانید ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت منبع

www.homatez.com

مراجعه نمایید