مقاله در مورد .، امنیت، شورای، مالی، قطعنامه

تحت پرچمشان و یا استفاده و بکارگیری در راستای منافع ایران – اعم از اینکه منشأ آن در قلمروشان بوده یا نباشد – نسبت به کلیه اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری را که مي‌تواند به فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی، بازفرآوری یا آب سنگین ایران کمک نماید به مورد اجرا گذارند (پریشان 1391، 1).

برابر بند ۱۷ از تمامي‌دولت‌ها خواسته شده است تا هوشیاری به خرج دهند و از تدریس یا آموزش تخصصی اتباع ایرانی، در قلمروشان یا توسط اتباعشان، در مورد رشته‌‌هايي  که به فعالیت‌های هسته‌ای ایران کمک مي‌کند جلوگیری به عمل آورند.

قطعنامۀ ۱۷۴۷: که در تاریخ ۲۴ مارس ۲۰۰۷ تصویب شد. دور دوم تحریم‌ها شامل سلاح‌هاي جدید و تحریم‌هاي مالی است. این دوره از تحریم‌ها علیه ایران، با هدف مسدود کردن دارایی بیش از ۲۸ گروه، شرکت و افراد درگیر در حمایت از کارهای حساس هسته ای و توسعه موشک‌هاي بالستیک گسترش یافت.

برابر بند ۶ از تمامي‌کشورها تقاضا شده است که در تدارک، فروش یا انتقال هر گونه تانک رزمی، وسائل ترابری رزمي‌زرهی، سیستم‌هاي توپخانه ای با کالیبر بزرگ، هواپیمای رزمی، هلیکُپترهای آفندی، کشتی‌هاي جنگی،موشک‌ها یا سیستم‌هاي موشکی نیز اعمال مراقبت و ممنوعیت کنند؛

قطعنامه 1803: در این قطعنامه که در تاریخ 3 مارس 2008 تصویب شد، محدودیت‌هاي سفر و مالی در مورد افراد و شرکت‌ها افزایش یافت. این تحریم‌ها ممنوعیت نسبی در تجارت اقلام با مصارف نظامي‌و غیر نظامي‌مورد استفاده برای پوشش دادن فروش تمامي‌این نوع تکنولوژی به ایران را گسترش داد.

برابر بند ۹ شـورا از تمامي‌کشورها مي‌خواهد در پذیرفتن تعهدات جدید عمومي‌برای کمک‌هاي مالی جهت تجارت با ایران، از جمله ارائه اعتبارنامه‌هاي صادرات، ضمانت نامه‌ها یا بیمه، به اتباع خود یا سازمان‌‌هايي  که در چنین تجارت‌‌هايي  دست دارند، هوشیار باشند (شهروندان  1392، 1).

در بند ۱۰ این قطعنامه شورا از تمامي‌کشورها در خواست کرده است برفعالیت‌هاي مؤسسات مالی کشور خود با تمامي‌بانک‌هاي موجود در ایران، خصوصاً بانک ملی و بانک صادرات و شـعـبـات و زیـرمـجـمـوعـه‌هاي آنـان در خـارج از این کشور هوشیار بـاشنـد.

بر اساس بند ۱۱، شورا از تمامي‌کشورها مي‌خواهد مطابق با قوانین و اختیارات حقوقی ملی خود و مطابق با قوانین بین المللی، خصوصاً قانون دریا و توافقنامه‌هاي بین المللی مرتبط با هوانوردی غیرنظامی، محموله‌‌هايي  را که توسط کشتی‌ها و هواپیماهایی که به سمت ایران و یا از ایران، توسط شرکت هواپیمایی ایران و یا شرکت حمل و نقل دریایی جمهوری اسلامي‌ایران وارد فرودگاه‌ها و بنادر آن‌ها مي‌شوند مورد بازرسی قرار دهند.

در تاریخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۸و در ادامه دور سوم تحریم‌ها علیه ایران قطعنامۀ ۱۸۳۵ را علیه فعالیت‌هاي صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامي‌ایران تصویب کرد. در این قطعنامه که دارای چهار بند است تنها نسبت به قطعنامه‌هاي قبلی تأکید شده است (بولتن نیوز 1391، 1)

قطعنامه ۱۹۲۹: در تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۱۰ به تصویب رسید. در این قطعنامه که دور چهارم از تحریم‌هاي شورای امنیت محسوب مي‌شود، شورای امنیت خواستار اقداماتی علیه بانک‌هاي جدید ایرانی در خارج از کشور در صورت مظنون بودن در ارتباط با برنامه‌هاي هسته ای یا موشکی ایران شده است. این تحریم‌هاي تسلیحاتی سازمان ملل متحد علیه ایران با در لیست سیاه قرار دادن سه شرکت تحت کنترل کشتیرانی جمهوری اسلامي‌و متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي‌گسترش یافت.

شورای امنیت هم چنین تصمیم مي‌گیرد که همه کشورها می‌بایست مانع از تأمین آموزش‌های فنی، منابع و خدمات مالی، رهنمود یا دیگر خدمات و کمک‌هایی که مرتبط با تأمین، فروش، انتقال و تهیه، ساخت، نگهداری و استفاده از تسلیحات و مواد مرتبط با آن‌ها به ایران از طریق اتباع خود یا از طریق خاک خود شوند؛ شورای امنیت در این راستا از همه کشورها می‌خواهد تا هوشیاری و محدودیت‌ها بر تأمین، فروش، انتقال، تهیه، ساخت و استفاده از همه تسلیحات فوق‌الذکر و مواد مرتبط با آن‌ها را به اجرا درآورند.

برابر بند ۲۴، شورای امنیت از کشورها می‌خواهد تا اقدامات مقتضی اتخاذ کنند که از نهادهای مالی ایران درون قلمروهای آن‌ها جلوگیری به عمل آورد. شورای امنیت از کشورها در خواست می‌کند به وسیله محاکم قضایی خود از افتتاح دفاتر نمایندگی یا شرکت‌های فرعی یا حساب‌های بانکی در ایران جلوگیری کنند (بی نا 2010، 1)

[1]. Self – help

[2] . Outside – in  Perspective

[3] . Help-Self

[4] . socialization

[5] . competition

[6] . absolute gain

[7] . relative gain

[8] . Absolute Gain

[9] . Relative Gain

[10] . cheating

[11] . free riding

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی های درج شده در انتهای هر مطلب بخوانید ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت منبع

www.homatez.com

مراجعه نمایید