Menu

تحقیق رشته علوم سیاسی با موضوعاجتماعی، امنیت، ارزش­های، ارزش­ها، اخلاقی

0 Comment

فرد به هنجارشکنی روی می­آورد و این «از­ خود بی­گانگی» دارای سه وجه است : 1- انزوای اجتماعی 2- احساس بی قدرتی 3- بی هنجاری (بخارایی،1386 : 287). از خود بیگانگی غیر از این­که افراد جامعه را به حاشیه می­برد و انزواطلبی را گسترش می­دهد می­تواند منشأ مسائلی چون عدم رعایت ارزش­های جامعه، ترویج فرهنگ […]

مقاله رشته علوم سیاسی در مورد اجتماعی، می­شود، امنیت، می­شود.، 1383:

0 Comment

بزرگ­تر شهری که امکانات شغلی بیشتری (حداقل در بخش خدمات) دارند را تحقق می­بخشند. مهم­ترین علل مهاجرت­های انجام شده در کشور عبارتند از: 1- پیروی از خانوار 2- اشتغال 3- خدمت نظام وظیفه  4- تحصیل 5- انتقال شغلی6-زندانی شدن اعضای ارشد خانواده در زندان های مرکزی 7-مهاجرت از روستا به شهر پدیده­ای عام و جهانی […]

تحقیق رشته علوم سیاسی در موردامنیت، اجتماعی، عینی، ارزش­های، جرایم

0 Comment

که در خصوص تأمین منابع اقتصادی، انتظارات بیشتری از این نهاد می­رود. به هر حال برای هر شهروندی این نوع امنیت­ها اولویت دارند. تأکید دوباره بر این نکته لازم است که احساس و برداشت شهروندان در خصوص میزان وقوع جرائم و گستردگی و شدت آن در اینجا مورد نظر است. برای مثال می­توان گفت چون […]

مقاله علوم سیاسی در مورد امنیت، اجتماعی، هنجارهاي، اخلاقی، هنجارها

0 Comment

خواهد شد. نکته­ی اساسی نهفته در بعد اجتماعی امنیت، آن است که افراد به واسطه­ی محیط اجتماعی که در آن تعلق دارند و یا به آن رجوع می­کنند، هویت خود را تعریف می­کنند (لرنی، 1383: 99). یعنی این­که بعد اجتماعی امنیت در ارتباط با الگوها و ارزش­های هویتی است که اگر ارزش­های هویتی تقویت گردند، […]

پایان نامه در مورد امنیت، اجتماعی، اجتماعی،، امنيت، پارسونز

0 Comment

گرديد. انگيزه طرح اين عبارت، امواج تهديد آميزي بود كه «هويت گروه­ها[80]» را در معرض خطر قرار داده بود. بدين معنا كه از يك­سو با رشد فناوري­هاي نوين و مجتمع­هاي صنعتي، هويت بعضي گروه­ها درهويت­هاي مسلط هضم مي­شد (مانند غير اقتصادي و در نتيجه نابود شدن آموزش فرهنگ و زبان اوكرايني در روسيه يا پر […]

پایان نامه علوم سیاسی در مورد امنیت، اجتماعی، سیاسی، می­توان، آسایش

0 Comment

توانمندی جامعه و تحکیم کیان نظام سیاسی به­ویژه در شرایط متحول در برابر آسیب­ها و تهدیدهای درونی و بیرونی است و از نیازهای اولیه­ی ایمنی هر نظام به شمار می­رود. امنیت اجتماعی به مثابه روح حیات­بخش بر روابط افراد، اعضاء و گروه­های اجتماعی غالب است. استقرار امنیت در مناسبات اجتماعی سبب ایجاد نگرش مثبت در […]

تحقیق در موردجنگ، سیاسی، اجتماعی، می­توان، نرم،

0 Comment

نتایج دلخواه، نیازمند طراحی راهبردی و رهبری با مهارت است» (Nye,op.cit: 39-40  ).این امر نه تنها ساختار قدرت کشورها را تحت تأثیر قرار می­دهد، بلکه فرآیندهای کنش سیاسی، اقتصادی و امنیتی را نیز با تغییرات و دگرگونی­هایی روبه رو شاهد ساخت. «جوزف نای» در این فرآیند تأکید دارد که جنگ نرم ماهیت غیر مستقیم، پیچیده […]

مقاله درباره جنگ، ،، سیاسی، نبرد، نخبگان

0 Comment

ساختن رقیب به شکست است، پیش از این که بتواند از نیروهایش استفاده و یا تیرهایش را پرتاب کند. هدف نبرد اطلاعاتی تأثیرگذاری بر افکار و به­ویژه افکاری است که تصمیمات کلیدی جنگ و صلح را می­گیرند. توانمندی­های ایجاد شده در فعالیت­های روانشناسی، مسائل عمومی و مدنی به همراه آژانس­های اطلاعاتی، طراحان ماهواره­ای[45]، متخصصان ارتباطات[46] […]

پایان نامه علوم سیاسی در مورد اطلاعاتی، نبرد، حریف، اطلاعاتی،، آن­ها

0 Comment

جنگ است. آن­ها در تأیید ادعای خویش بر چند نکته تأکید می­نمایند: نخست، هر نوع نافرمانی موجب نقض هنجارها و نظم حاکم می­شود. دوم، افراد با شرکت در تجمع­های اعتراض­آمیز به سبب از دست دادن هویت فردی، پخش مسئولیت، برانگیختگی احساس و گمنامی، آشکارا قوانین را نقض می­کنند، اموال عمومی را تخریب می­نمایند، با مأموران […]

مقاله با موضوع جنگ، روانی، تبلیغات، ،، فرهنگی

0 Comment

: 27). 2-10)منابع قدرت نرم: قدرت نرم نیز مانند سایر اشکال قدرت، برآیندی از برخی منابع مختلف است. اهمیت شناخت وآگاهی از منابع،آن است که این منابع به میزان زیادی تعیین کننده ماهیت آن قدرت هستند. جوزف نای درکتاب خود منابع قدرت نرم را در عوامل زیر  می‌داند: 1- ارزش‌های فرهنگی بازیگر یا بازیگران؛ 2- […]