Menu

نویسنده: 92

تحقیق علوم سیاسی در موردجنگ، اجتماعی، راهبردی، فرهنگ، 1390:

0 Comment

nref34″[34]: جنگ فرهنگی رامی توان از مصادیق تعریف سوم از جنگ نرم ارزیابی نمود،چرا که در آن (مبادی و اصول فرهنگی)به عنوان(منبع قدرت بازیگر)هدف قرار می گیرد .در این جنگ ،بدلیل ضعف یا زوال منابع مهمی چون اعتقادات ،باورها،اصول رفتاری و یا عرف های سازنده  حاکم بر جامعه ،بازیگر به شدت آسیب پذیر شده و […]

مقاله با موضوع جنگ، فرهنگی، سیاسی، دشمن، نرم،

0 Comment

توسط عمدتا نیرو های خود انقلاب و با عنوان دفاع از ارزش ها انجام می شود(عسگری،1390: 73). در این جا به چند مورد از مهم ترین از بیانات آیت الله خامنه ای ناظر به اهمیت جنگ نرم اشاره می شود.«تهاجم فرهنگی را نباید انکار کرد، وجود دارد به قول امیر المومنین (ع) «من نام لم […]

مقاله درباره جنگ، ،، اراده، فرهنگی، منافع

0 Comment

در دهه اخیر از سوی سایر اندیشمندان تکامل یافته است.گروهی دیگر از محققان با مطالعه سیر پیشرفت و تکوین تاریخی انواع جنگ­ها، آن­ها را به لحاظ شدت شکل و ابزار رسیدن به هدف و اعمال قدرت، دسته بندی کرده و با عناوین گوناگون نام­گذاری کرده­اند.این محققان و نویسندگان معتقدند شناخت «جنگ نرم» و عرصه­ها و […]

پایان نامه رشته علوم سیاسی درباره جنگ، امنیت، اجتماعی، جمع­آوری، جنگ،

0 Comment

را شامل شد(لرنی، 1383: 20).اصطلاح امنیت اجتماعی را اولین بار، باري بوزان[9]در کتاب «مردم، دولت­ها و هراس» در سال 1991 به کار برد(روی، 1383: 692). امنیت اجتماعی به مفهوم فني كلمه در سال 1993، توسط ال ويور[10] و لميتر[11] تحت عنوان مكتب كپنهاگ مطرح شد. واژگان امنیت جامعگی[12]، امنیت اجتماعی­شده[13] و امنیت اجتماعی بر امنیت جامعه […]

مقاله علوم سیاسی با موضوع امنیت، اجتماعی، اسلامی، جمهوری، جنگ

0 Comment

ی جدید، قادر به پیش­برد اهداف ملی خود نیست مگر آن­که پشتیبانی ملت و جامعه را به همراه داشته باشد و بدین­وسیله، مشروعیت نظام سیاسی خود را افزایش دهد، تقویت ارزش­ها و باورهای عمومی نظام و جامعه، نقش مهمی در حفظ و توسعه امنیت ملی کشور دارد. به نوبه خود، همین باورداشت­ها و به بیان […]

0 Comment

  جنگ نرم حالت تنش ودرگیری شدیدی است که بین کشورها درعرصه بین­الملل ظاهر می­شود وازمختصات آن می­توان به مانورهای سیاسی، مشاجره­های دیپلماتیک، جنگ­های روانی، مخاصمه­های ایدئولوژیکی، جنگ اقتصادی ورقابت برای کسب وقدرت نام بردکه هدف­های این تهاجم می­تواند تضعیف روحیه،وحدت ملی،ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت، نافرمانی مدنی،افزایش ناکارآمدی حاکمیت وتضعیف اراده مقاومت درمردم […]

مقاله در مورد .، امنیت، شورای، مالی، قطعنامه

0 Comment

تحت پرچمشان و یا استفاده و بکارگیری در راستای منافع ایران – اعم از اینکه منشأ آن در قلمروشان بوده یا نباشد – نسبت به کلیه اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری را که مي‌تواند به فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی، بازفرآوری یا آب سنگین ایران کمک نماید به مورد اجرا گذارند (پریشان 1391، 1). برابر […]

تحقیق در موردهند، انرژي، امنیت، آمریکا، شورای

0 Comment

مطرح ساخت. در این راستا جمهوري اسلامي‌ایران و هند به عنوان یک قدرت نوظهور، خواستار بازنگري و ساماندهی جدید معادلات امنیت جهانی و ساختارهاي امنیتی بین الملل شدند. علاوه بر آن، هر دو کشور به نوعی مخالفت خود را با شکل گیري جهان تک قطبی اعلام کردند. با این استدلال که آنچه از دوران گذشته […]

تحقیق با موضوعهند، سیاست، هندوستان، امنیت، توسعه‌ی

0 Comment

در منطقه نگريست و دليلي براي كم اهميت شمردن اين كشور نسبت به ديگر قدرت‌هاي منطقه اي وجود ندارد. به علاوه با در نظر گرفتن ماهيت دموكراتيك حكومت هند سنخيت بيشتري بين واشنگتن و دهلي نو در اين رابطه ديده مي‌شود ( گوهري مقدم 155،135)   3-8- سیاست خارجی هند نسبت به ایران دو کشور […]

مقاله در مورد هند، سياست، منطقه‌اي، اقتصادي، سياسي

0 Comment

دچار شوک ساخت. با این استدلال که از این طریق فناوری‌هاي آمریکایی ممکن است به دست دانشمندان ایرانی بیفتد. منتقدان این همکاری‌ها یادآوری می‌کنند که ایران به توسعه برنامه فضایی و ماهواره ای در حال رشد خود علاقمند است و این به مجموعه‌ای از اقلام و سیستم‌هاي دو منظوره نیاز دارد که می‌توانند تهران را […]