Menu

نویسنده: 92

پایان نامه با موضوع -، جنگ، رسانه‌هاي، تلويزيوني، آمريکا

0 Comment

قلب‌ها و ذهن‌هاي مردم و جايگزين کردن باورها و ارزش‌هاي غربي به جاي باورها و ارزش‌هاي اسلامي از ابزارهاي عديده ای استفاده مي‌کنند. شناخت ابزارها و ادوات طراحان جنگ نرم شرط لازم و ضروري است . بدون شناخت دقيق امکانات و ابزارها و شگرد‌هاي طراحان جنگ نرم، فهم پيچيدگی های آن ممکن نيست. همانگونه که […]

تحقیق رشته علوم سیاسی با موضوعاجتماعی، امنیت، ارزش­های، ارزش­ها، اخلاقی

0 Comment

فرد به هنجارشکنی روی می­آورد و این «از­ خود بی­گانگی» دارای سه وجه است : 1- انزوای اجتماعی 2- احساس بی قدرتی 3- بی هنجاری (بخارایی،1386 : 287). از خود بیگانگی غیر از این­که افراد جامعه را به حاشیه می­برد و انزواطلبی را گسترش می­دهد می­تواند منشأ مسائلی چون عدم رعایت ارزش­های جامعه، ترویج فرهنگ […]

مقاله رشته علوم سیاسی در مورد اجتماعی، می­شود، امنیت، می­شود.، 1383:

0 Comment

بزرگ­تر شهری که امکانات شغلی بیشتری (حداقل در بخش خدمات) دارند را تحقق می­بخشند. مهم­ترین علل مهاجرت­های انجام شده در کشور عبارتند از: 1- پیروی از خانوار 2- اشتغال 3- خدمت نظام وظیفه  4- تحصیل 5- انتقال شغلی6-زندانی شدن اعضای ارشد خانواده در زندان های مرکزی 7-مهاجرت از روستا به شهر پدیده­ای عام و جهانی […]

تحقیق رشته علوم سیاسی در موردامنیت، اجتماعی، عینی، ارزش­های، جرایم

0 Comment

که در خصوص تأمین منابع اقتصادی، انتظارات بیشتری از این نهاد می­رود. به هر حال برای هر شهروندی این نوع امنیت­ها اولویت دارند. تأکید دوباره بر این نکته لازم است که احساس و برداشت شهروندان در خصوص میزان وقوع جرائم و گستردگی و شدت آن در اینجا مورد نظر است. برای مثال می­توان گفت چون […]

مقاله علوم سیاسی در مورد امنیت، اجتماعی، هنجارهاي، اخلاقی، هنجارها

0 Comment

خواهد شد. نکته­ی اساسی نهفته در بعد اجتماعی امنیت، آن است که افراد به واسطه­ی محیط اجتماعی که در آن تعلق دارند و یا به آن رجوع می­کنند، هویت خود را تعریف می­کنند (لرنی، 1383: 99). یعنی این­که بعد اجتماعی امنیت در ارتباط با الگوها و ارزش­های هویتی است که اگر ارزش­های هویتی تقویت گردند، […]

پایان نامه در مورد امنیت، اجتماعی، اجتماعی،، امنيت، پارسونز

0 Comment

گرديد. انگيزه طرح اين عبارت، امواج تهديد آميزي بود كه «هويت گروه­ها[80]» را در معرض خطر قرار داده بود. بدين معنا كه از يك­سو با رشد فناوري­هاي نوين و مجتمع­هاي صنعتي، هويت بعضي گروه­ها درهويت­هاي مسلط هضم مي­شد (مانند غير اقتصادي و در نتيجه نابود شدن آموزش فرهنگ و زبان اوكرايني در روسيه يا پر […]

پایان نامه علوم سیاسی در مورد امنیت، اجتماعی، سیاسی، می­توان، آسایش

0 Comment

توانمندی جامعه و تحکیم کیان نظام سیاسی به­ویژه در شرایط متحول در برابر آسیب­ها و تهدیدهای درونی و بیرونی است و از نیازهای اولیه­ی ایمنی هر نظام به شمار می­رود. امنیت اجتماعی به مثابه روح حیات­بخش بر روابط افراد، اعضاء و گروه­های اجتماعی غالب است. استقرار امنیت در مناسبات اجتماعی سبب ایجاد نگرش مثبت در […]

تحقیق در موردجنگ، سیاسی، اجتماعی، می­توان، نرم،

0 Comment

نتایج دلخواه، نیازمند طراحی راهبردی و رهبری با مهارت است» (Nye,op.cit: 39-40  ).این امر نه تنها ساختار قدرت کشورها را تحت تأثیر قرار می­دهد، بلکه فرآیندهای کنش سیاسی، اقتصادی و امنیتی را نیز با تغییرات و دگرگونی­هایی روبه رو شاهد ساخت. «جوزف نای» در این فرآیند تأکید دارد که جنگ نرم ماهیت غیر مستقیم، پیچیده […]

مقاله درباره جنگ، ،، سیاسی، نبرد، نخبگان

0 Comment

ساختن رقیب به شکست است، پیش از این که بتواند از نیروهایش استفاده و یا تیرهایش را پرتاب کند. هدف نبرد اطلاعاتی تأثیرگذاری بر افکار و به­ویژه افکاری است که تصمیمات کلیدی جنگ و صلح را می­گیرند. توانمندی­های ایجاد شده در فعالیت­های روانشناسی، مسائل عمومی و مدنی به همراه آژانس­های اطلاعاتی، طراحان ماهواره­ای[45]، متخصصان ارتباطات[46] […]

پایان نامه علوم سیاسی در مورد اطلاعاتی، نبرد، حریف، اطلاعاتی،، آن­ها

0 Comment

جنگ است. آن­ها در تأیید ادعای خویش بر چند نکته تأکید می­نمایند: نخست، هر نوع نافرمانی موجب نقض هنجارها و نظم حاکم می­شود. دوم، افراد با شرکت در تجمع­های اعتراض­آمیز به سبب از دست دادن هویت فردی، پخش مسئولیت، برانگیختگی احساس و گمنامی، آشکارا قوانین را نقض می­کنند، اموال عمومی را تخریب می­نمایند، با مأموران […]