پایان نامه علوم سیاسی با موضوع ،، .، انقلاب، -، .

غرب و آمریکا با استفاده از شیوه ی انقلاب رنگی ، با توجه به خصوصیات و ویژگی های هر کشوری قابل بازسازی بوده و به دلیل اینکه در چندین کشور با موفقیت به اجرا در آمد از یک سو ، و از طرف دیگر با توجه به زمینه های مساعد اجرای آن در ایران دور از ذهن نبود .

با توجه به این که آمریکا هرگونه استراتژی براندازی را که امید اندکی به موفقیت آن می رفت برای سرنگونی انقلاب اسلامی به کار بسته و در تمامی موارد با شکست مواجه گردید ، لذا در راستای اقدامات براندازانه ی خود ، طرح فروپاشی اسلامی ایران به سبک جمهوری های شوروی سابق را در دستور کار خود قرار داد .

با شروع شدن دهمین انتخابات رياست جمهوري ، تاكتيك غرب در برابر ايران اسلامي تغيير كرد و عوامل غربي و رسانه هاي آن ها ، كه همواره انتخابات های جمهوری اسلامی ایران را تحريم مي كردند و از مردم مي خواستند که در انتخابات شركت نكنند تا مشروعيت نظام زير سوال رود ، با تغییر تاکتیک تحریـم انتـخابات ، مـردم را ترغيـب به شركت در انـتخابات مي كردند ، با ايـن تـفاوت كه از مـردم مي خواستند به نامزدی که با غرب مخالف است یعنی آقای احمدی نژاد رأي ندهند . رنگ سبز به نماد انقلاب مخملي در ايران تبديل گرديد ، تزريق كمك هاي مالي فراوان به ستاد نامزد مورد حمايت غرب صورت گرفت و مخالفین به سياه نمايي از وضع موجود پرداخته و با متهم كردن رئيس جمهور وقت به دروغ گويي بر امكان تقلب گسترده در انتخابات و لزوم نظارت بین المللی روی آوردنـد ؛ و قبل از اعلام نتـایج آقای موسـوی را برنده ی انتخابات نامیدند و از وزارت کشور برای برگزاری جشن پیروزی درخواست مجوز نمودند .

به دنبال اعلام نتایج انتخابات ، مهندس موسوی با اعلام تقلب گسترده خواستار ابطال انتخابات گردید و از هواداران درخواست حضور در خیابان های شهر را داد .

به دنبال حضور هواداران و بردباری نظام ، دشمنان به اشتباه افتاده و اصلی ترین مرحله ی انقلاب رنگی را زودتر از موعد آغاز کردند و آن براندازی نظام بود .

لازم به ذکر است که یکی از مهمترین دلایل شکست انقلاب رنگی و نقشه های شوم دشمنان قسم
خورده ی انقلاب اسـلامی در ایـران ، نظام مبتنـی بر ولایت فقیه و رهبـری حضـرت آیت ا…
خامنه ای ( مد ظله ) در رأس این نظام است که در فصول آتی به نقش موثر ایشان در عدم کامیابی دشمنان به اهداف خود و شکست این حربه پرداخته خواهد شد .

‌‌4 – 2  تاریخچه ی انقلاب رنگی در ایران

پیشینه ی انقلاب رنگی در ایران را بایستی در رویدادهای پنهان دهه ی هفتاد جستجو کرد . با فعال شدن گروه های معاند داخلی و وجود ضرورت هماهنگی بیشتر میان اپوزیسیون داخل و خارج در سال 1373 کنفرانس همبستگی هامبورگ از سوی سازمان سیا و سرویس اطلاعاتی آلمان و سران چپ ضد انقلاب برگزار شد . در این کنفراس تاکید گروه های داخلی و خارجی مبنی بر انتخاب استراتژی تغیییر بر مبنای استحاله بود . طراحان و هدایت کنندگان سناریوی براندازی ، در جستجوی راهکارهایی برای تسریع روند عملیات استحاله و دست یابی به اهداف آتی ، نیازمند افراد و جریان هایی بودند که در نقش کاتالیزور ظاهر شده ، و فرآیند تغییر حاکمیت از درون را عینیت و سرعت بخشند . فرایند مذکور در سال 1374 با تشکیل محفلی موسوم به حلقه ی کیان به نقطه ی تکوین خود رسید . تجدد طلبی و رفورم دینی ، افقی بود که در دیدگاه های جریان التقاطی کیان نمایان شد . این موضوع در واقع ترویج تئوری اسلام منهای سیاست و روحانیت و همچنین باز تولید تفکرات روشنفکری وابسته به غرب و طیف های شکست خورده ، در اوایل انقلاب بود . ( عبدالهی ، 1390 : 64 )

4 – 3 اتخاذ استراتژی انقلاب رنگی در ایران

در اواخر حکومت بوش پدر ، استراتژی مهار ایران به تصویب رسید و با روی کار آمدن کلینتون به اجرا در آمد . اساس این استراتژی مبتنی بر چهار رویکرد است که عبارتند از : 1 – تضعیف بنیه ی مالی و توان ملی ایران . 2 – فلج ساختن اقتصاد کشور . 3 – اعمال تحریم های همه جانبه . 4 – ضربه زدن به منابع درآمدی ایران یعنی فروش نفت و گاز .

این سیاست اهدافی چون : 1 – کشیدن نوعی دیوار آهنین به دور ایران . 2 – منزوی ساختن ایران در
صحنه ی روابط بین الملل . 3 – اعمال فشارهای خارجی برای فلج کردن اقتصاد ایران . 4 – گسترش نارضایتی های عمومی و به دنبال آن کاهش پایگاه های مردمی نظام و اثبات ناکارآمدی تئوری حکومت اسلامی را دنبال می کرد .

ناکامی های پی در پی آمریکا و غرب برای سرنگونی انقلاب زمینه ساز اجرای طرح فروپاشی آن به سبک انقلاب رنگی را رقم زد .

لازم به ذکر است که طراحی انقلاب رنگی مبتنی بر سه عامل اساسی است که عبارتند از : 1 – اعمال فشارهای خارجی . 2 – کشیدن دیوار آهنین به دور کشور هدف . 3 – سازماندهی نیروهای داخلی و هماهنگ ساختن آن ها با طراحی های خارجی است .

لازمه ی رسیدن به این اهداف سازماندهی نیروهای داخلی از طریق ایجاد پایگاه های مستحکم مانند مطبوعات و تشکل های سیاسی هم سو و متحد ساختن مخالفان قانون اساسی حول شعار حذف اسلامیت از جمهوریت بود .

بررسی ماهیت رفتار غرب در انتخابات دهم ریاست جمهوری مستلزم واکاوی در مواضعی است که در رسانه های غربی صورت گرفته است .

قرآن و صندوق اخذ رأی عنوان مقاله ای است که در نشریه ی نیویورک تایمز و به قلم رائول مارک گرخت منتشر شد . در این مقاله با اشاره به شکسته شدن الگوی حکومتی غرب توسط ایران آمده است : سی سال قبل یک اتفاقی در ایران افتاده و آن موضوع حضور وحی و خدا در عرصه ی سیاسی و اجتماعی است . این اتفاق حکومت خدا با حکومت انسان را گره زده است . این امر تبدیل به معضلی برای آمریکا و غرب شده و الگویی را که غرب از گذشته ها روی آن کار کرده است را شکسته است . وی در ادامه ی مقاله ی خود با اشاره به تحولات داخل ایران می نویسد : پایان تلاش های ایران را ، که می خواهد خدا را وارد عرصه ی حاکمیت کند شاهد هستیم .

این بیانات نشان می دهد که از دیدگاه غرب ایران متهم است به ارائه ی الگویی پیشتاز به نظام جهانی از طریق استمرار بخشی به نقش و حضور خدا در عرصه ی سیاست گذاری .

هنری کسینجر نیز در تحلیلی که از ریشه های مسائل ایران ارائه می دهد ، آورده است : بحران ایران زمانی پایان می یابد که یک اتفاقی در این کشور بیفتد . به اعتقاد وی ایران زمانی از منظر غرب مورد پذیرش قرار می گیرد که رویکرد مدرنیسم و انطباق با نظم جدید بین المللی و زندگی مسالمت آمیز را اتخاذ کند و تا زمانی که این را نپذیرد این بحران ادامه خواهد داشت .

بسیاری از موسسات مطالعاتی آمریکایی نیز ، رویکرد آمریکا را به ایجاد انقلاب رنگی در ایران متوجه ساخته اند . موسسه ی امریکن اینترپرایز تاکید می کند که در صورت تحقق شرایطی ، این انقلاب در ایران به ثمر خواهد نشست . این شرایط عبارتند از :

 1. داشتن پایگاه مردمی مخالف نظام و طرفدار آمریکا .
 2. تشدید آسیب های داخلی ایران برای فراهم سازی زمینه های عملیات خارجی .
 3. خدشه دار شدن وحدت ملی میان رهبری و نخبگان .

بر همین اساس برخی محورهای اصلی طرح فروپاشی ایران به شرح ذیل مورد توجه قرار گرفت :

 1. محاصره ی سیاسی ـ امنیتی .
 2. سرمایه گذاری برای ایجاد مجموعه ای از نشریات وابسته .
 3. اعمال فشارهای اقتصادی ، تضعیف توان ملی و منابع مالی .
 4. سازماندهی تهاجم فرهنگی برای ایجاد بحران هویت .
 5. تبلیغ سکولاریزم و مرتبط ساختن روشنفکران به شبکه ی جهانی روشنفکری سازمان سیا .
 6. هدایت کشور به سمت توسعه ی نامتوازن .
 7. تبانی احزاب سیاسی با آمریکا و غرب حول محور سکولاریسم .
 8. تضعیف چهره ی رهبری و نهادهای امنیتی و قضایی و ایجاد چتر حمایتی برای ضد انقلاب .
 9. تشدید اختلاف های داخلی و تبدیل آن به تخاصمات فرسایشی .
 10. توهم خواندن توطئه و ایجاد خوش بینی افراطی نسبت به دشمنان .
 11. بروز نفاق در تفکر و رفتار مسئولان حکومتی .
 12. نفی کامل دستاوردهای گذشته و سیاه جلوه دادن وضعیت موجود .
 13. طراحی نفوذ در سیستم حکومتی .
 14. سازماندهی نوعی جنبش اجتماعی علیه اسلام ، روحانیت و نظام . ( عبدالهی ، 1390 : 70 – 100 )

 

4 – 4  عوامل زمینه ساز بحران

آن چه که در فردای پس از انتخابات حادث گردید فرصتی بود که از سال ها و دهه ها قبل با برنامه ریزی مدون و منسجم غرب به سرکردگی آمریکا و همراهی عناصر فریب خورده ی داخلی فراهم آمد . حـاکم شـدن فـضای غیـر عقـلانی و تهییـج احـساسات ، نادیـده گرفتن تذکرات حضرت آیت ا…
خامنه ای ( مدظله ) ، عدم رعایت اخلاق و قواعد انتخاباتی ، و نادیده گرفتن مصالح انقلاب ، سبب شد تا دشمنان به پیاده سازی سناریوی از پیش طراحی شده خود بپردازند . بدیهی است که اجرای
موفقیت آمیز چنین نقشه ای نیازمند هماهنگی بین عناصر خارجی و داخلی است که به آن ها اشاره خواهد
گردیـد .

4 – 4- 1  نقش عوامل خارجی

به طور کلی رفتار غرب در قبال ایران متاثر از دو عامل اساسی است . عامل اول به دشمنی سی ساله ی غرب با ایران باز می گردد که مقابله با انقلاب اسلامی به عنوان یک الگوی رو در روی لیبرال دموکراسی است و عامل دوم به تحولات جدید نظام بین الملل بر می گردد .

یکی از روش های اتخاذ شده برای مقابله با انقلاب اسلامی ، طرح فروپاشی جمهوری اسلامی به سبک انقلاب رنگی است که در این راستا می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

4 – 4 – 1 – 1  موسسات و بنیادهای غربی حامی براندازی در ایران

بیش از 60 بنیاد وموسسه در رابطه با انقلاب رنگی در آمریکا و اروپا علیه کشورهای هدف از جمله ایران دارای فعالیت بوده که در ذیل به برخی از آن ها اشاره می گردد .

بنیاد سوروس یا جامعه ی باز :

جورج سوروسِ یهودی ، موسس این بنیاد بوده که در 12 آگوست 1930 م در مجارستان متولد گردید . در سال 1956 م به آمریکا مهاجرت کرد . وی یکی از شاگردان کارل ریموند پوپر ، نظریه پرداز لیبررال دموکراسی اتریش است که نام موسسه اش را با تاثیر از کتاب جامعه ی باز و دشمنانش ، اثر پوپر انتخاب نموده . فعالیت سوروس با هدف ایجاد زیربنای اجتماعی و سیاسی جامعه ی باز صورت گرفته و اغلب نیز معتقدند هدف از طرح های خیریه ی سوروس نه حمایت از علم و آموزش ، بلکه ایجاد تغییر های تمدنی در کشورهای هدف می باشد .

بنیاد سوروس در ایران نیز دارای فعالیت بوده و دفتری به شکل غیر رسمی در ایران داشت که نماینده ی آن بنیاد در ایران یعنی یحیی کیان تاجبخش در ایران شناسایی و دستگیر گردید .

مبتنی بر اسناد کشف شده راهبرد این بنیاد در خصوص ایران این گونه ذکر گردیده : اهداف خاص این بنیاد در ایران وصل کردن اندیشمندان ، تحصیل کردگان ، حاکمان محلی و NGO  های ایران به آمریکا و جوامع تحقیقاتی و حقوق بشر بین المللی و توانمند سازی موسسات محلی ایران است .
( عبدالهی ، 1390 : 270 )

موسسه ی آلبرت انیشتین :

این موسسه توسط جین شارپ ،

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی های درج شده در انتهای هر مطلب بخوانید ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت منبع

www.homatez.com

مراجعه نمایید