مقاله درباره جوانان، تبليغات، برنامه‌ها، انتخاباتي، پيروزي

همچنين واحدهاي اقتصادي که فعاليت مي­کنند بايد ماليات بدهند(خبرگزاري فارس، همان).

و؛ مسئله اشتغال و جوانان

در زمان انتخابات نامزدها با توجه به اين مهم سعي داشتند که در سبد برنامه‌ها و تبليغاتي خود جوانان نقش و سهم زيادي داشته باشند. اين موضوع در باره رييس‌جمهور منتخب نيز صدق مي‌کند، در تبليغات انتخاباتي حسن روحاني نيز جوانان محور برنامه‌ها و اجرا بودند و بيشترين توجه رييس جمهور منتخب يازدهمين دوره رياست جمهوري در تبليغات انتخاباتي به حوزه جوانان و دغدغه آنان بوده است و جوانان نيز نقش پر رنگي در تبليغات ايشان ايفا کردند، همچنين پس از پيروزي وي هم يکي از اقشاري که بيشترين خوشحالي را از خود نشان داد جوانان بودند و اين پيروزي سبب شد تا اميد و نشاط در ميان جوانان بيشتر شود(http://isna.ir).

[1]  Revenue Act

[2]  Sugar Act

[3]  Stamp Act

[4]  Howar-lawal

[5]  Measures

[6] Travel Sanction

[7] Aviation Sanction

[8] Military Sanction

[9] Diplomatic Sanction

[10] International Criminal Prosecution

[11] Trade Sanction

[12] Financial Sanction

[13] The Interlaken Process

[14] Calin Kahl

[15] Foreign Affairs

[16] Gregory Mix

[17] Iran Freed Support Act

[18] Reasonable Grounds

[19]  Crisis

[20] Confornatation

[21] Authority political

[22] legitimacy

[23] Security National

[24] Political Stability

[25] Multiple Pressure

[26] Petro Politic

[27] Nuclear non- Proliferation Treaty

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی های درج شده در انتهای هر مطلب بخوانید ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت منبع

www.homatez.com

مراجعه نمایید